mighty ducks flying V

Photo courtesy CBS Sports' Eye on Hockey